Sayfa yapısı her yönden 2.5 cm boşluk verilerek ayarlanmalıdır.

Özet dâhil her bir paragraf başlangıcı 2 cm boşluk olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Ana başlık 14 punto kalın ve Times New Roman yazı stiline uygun olmalıdır.

Yazarların (varsa) akademik ünvanı, ismi soy ismi, kurumu ve bölümleri ana başlığın ÜÇ SATIR ALTINDA ve ortalanarak belirtilmelidir.

 

Örnek:

ANA BAŞLIK

 

 

(Prof. Dr.) …….., Üniversitesi, …..Bölümü

….@..mail.co(m).tr./uk/de

 

Yazar bilgilerinin ardından iki satır boşluk bırakılarak yazılacak olan Türkçe ve İngilizce özetler 12 punto ve Times New Roman yazı stilinde olmalı ve her bir özet 300 kelimeyi aşmamalıdır. Sunumunuz Türkçeyse, ilk başta Türkçe ardından İngilizce özet yazılmalıdır.

Giriş bölümü de Times New Roman formatında ve 12 punto büyüklüğünde olmalıdır..

Alt başlıklar 12 punto kalın ve Times New Roman yazı stiline uygun olmalıdır. Metin de aynı şekilde 12 punto ve Times New Roman yazı stiline olmalı, tek satır aralığı kullanılarak ve sayfa ortalanarak yazılmalıdır.

Metin içi ve kaynakça bölümündeki atıflar Harvard sistemine göre yazılmalıdır.

Tam metinler 4000 ile 8000 kelime (Kaynakça ve başlıklar dahil) arasında olmalıdır.

Kaynakça, Times New Roman formatında ve 12 punto büyüklüğünde olmalıdır.

 

Örnekler:

MCWHIRTER, D. A. (1994) The Separation of Church and State. Phoenix: The Oryx Press (Tek yazarlı kitaplar için)

MODOOD, T. (2006) British Muslims and the politics of multiculturalism IN: MODOOD, T.,

ZAPATA-BARRERO, R., and TRIANDAFYLLIDOU, A., eds. Multiculturalism, Muslims

and Citizenship: A European Approach, London: Routledge, 37-56 (Kitap bölümü için)

MARTIN, E. (1990) Toward an Anthropology of Immunology: The Body as Nation State.

Medical Anthropology Quarterly, 4 (4), 410-426 (makaleler için)

 

© copyright 2017- Designed by Fatih KALECİ