SEMPOZYUM PROGRAMI

AÇILIŞ OTURUMU

Prof. Dr. Salih TUĞ(Oturum Başkanı)

Kur’an-ı Kerim: Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ

 • Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ (İlahiyat Fak. Dekanı)
 • Prof. Dr. Ali ÖZEK (İSAV Başkanı)

 • Tahir AKYÜREK (Konya Büyükşehir Belediye Başkanı)

 • Prof. Dr. Ali AKPINAR (Konya İl Müftüsü)

 • Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER (NEÜ Rektörü)

 • Konya valisi (Tensipleri halinde)

AÇILIŞ KONFERANSI (Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU)

1. OTURUM

İSLAM YORUMLARINDA METODOLOJİ SORUNLARI

Prof. Dr. Ahmet YAMAN(Oturum Başkanı)

 • Dini anlamada yöntem sorunları (Prof. Dr. Hasan ONAT)

 • Müzakere (Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN)

 • Klasik dönemde şekillenen dini ilimlerin ana konularının yeni zihni inkişaflar oluşturmada yeterlilik sorunu (Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ)

 • Müzakere(Prof. Dr.Yunus APAYDIN)

2. OTURUM

GELENEKSEL VE MODERNİST İSLAM YORUMLARI

Prof. Dr. Bedrettin ÇETİNER(Oturum Başkanı)

 • Kur’an ve meal merkezli din anlayışı (Prof. Dr. Sait ŞİMŞEK)

 • Müzakere (Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT)

 • İslam yorumlarında Hz. Peygamber’in ve sünnetin yeri (Prof. Dr. Selahattin POLAT)

 • Müzakere (Prof. Dr. Muhittin UYSAL)

3. OTURUM

GELENEKSEL VE MODERNİST YORUMLARIN TOPLUMSAL KARŞILIĞI

Prof. Dr. Süleyman TOPRAK(Oturum Başkanı)

 • Geleneğin dogmalaştırılması ya da salt hüküm merkezli din anlayışı: Dışlayıcı yaklaşım (Doç. Dr. Doğan KAPLAN)

 • Müzakere (Prof. Dr. Hulusi ARSLAN)

 • Yorumun çeşitlendirilmesi ya da hikmet merkezli din anlayışı: Kapsayıcı yaklaşım (Prof. Dr. Tevfik YÜCEDOĞRU)

 • Müzakere (Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ)

4. OTURUM

BİREYSELLEŞME VE POPÜLER KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL KARŞILIĞI

Prof. Dr. Hayri ERTEN (Oturum Başkanı)

 • Bireyselleşme ve günümüz İslam yorumları üzerine etkisi -alan araştırması- (İslami bilgide merkezin kaybolması ve dini herkesin yorumlaması üzerine nitel bir araştırma) (Prof. Dr. Mustafa AYDIN)

 • Müzakere (Doç. Dr. Erdal BAYKAN)

 • Popüler Kültür ve İslam yorumları üzerine etkisi (kültür endüstrisine hizmet eden İslam yorumları üzerine / İslami sosyete, tatiller, mekânlar vs. gibi) (Dr. Necdet SUBAŞI)

 • Müzakere (Prof. Dr.Celalettin ÇELİK)

5. OTURUM

GELENEK VE MODERNİZM ARASINDA DİN DİLİ VE YORUMLARI

Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL(Oturum Başkanı)

 • İnsanlara ulaşacak bir din dilinin inşası nasıl sağlanabilir? (Prof. Dr. Burhanettin TATAR)

 • Müzakere (Prof. Dr. İlhami GÜLER)

 • Dinin insana ulaşmasında sanat, edebiyat ve musiki hangi çerçevede kullanılabilir? (Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR)

 • Müzakere (Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ)

6. OTURUM

MODERN BİR KURUM OLARAK İLAHİYAT FAKÜLTELERİNİN İSLAM YORUMLARINDAKİ ROLÜ

Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK (Oturum Başkanı)

 • İlahiyat Fakültelerinde üretilen dini bilginin niteliği ve bilgi üretenlere duyulan güven ve itibar sorunu (Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ)

 • Müzakere (Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN)

 • İlahiyat Fakültelerinin çağdaş dini sorunlara çözüm üretmedeki yeterlilik sorunu (Prof. Dr. Yunus APAYDIN)

 • Müzakere (Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT)

7. OTURUM

DEĞERLENDİRME KONUŞMALARI

 • Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA(Oturum Başkanı)
 • Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ
 • Prof. Dr. Mahmut KAYA
 • Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN
 • Prof. Mehmet AKGÜL

KAPANIŞ KONUŞMASI

Prof. Dr. Ali ÖZEK

© copyright 2013 -