SEMPOZYUM PROGRAMI

 

06 Mayıs 2016 Cuma

AÇILIŞ OTURUMU
09.30 – 11.30

Başkan: Prof. Dr. Salih TUĞ
Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı II. Başkanı

KUR’ÂN TİLÂVETİ
09.30 – 09.40
Yrd. Doç. Dr. Ali ÇİFTÇİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


AÇILIŞ KONUŞMALARI
09.40 – 10.30
Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali ÖZEK
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı
Tahir AKYÜREK 
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Ali AKPINAR
Konya İl Müftüsü
Prof. Dr. Muzaffer ŞEKER
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü
Muammer EROL
Konya Valisi
 

AÇILIŞ KONFERANSI
10.30 – 11.30
Prof. Dr. Ali BARDAKOĞLU
Diyanet İşleri Eski Başkanı
KURAMER Yönetim Kurulu Başkanı


ARA 11.30 – 14.00
Cuma Namazı ve Yemek
 
06 Mayıs 2016 Cuma

I. OTURUM 
14.00 – 15.30

İSLÂM YORUMLARINDA METODOLOJİ/USÛL SORUNLARI

Başkan: Prof. Dr. Ahmet YAMAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

1.Tebliğ: Dini Anlamada Yöntem Sorunları
Prof. Dr. Hasan ONAT
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Müzakereci:
Prof. Dr. İsmail ÇALIŞKAN
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi

* * *
2. Tebliğ: Klasik Dönemde Şekillenen Dinî İlimlerin Ana Konularının Yeni Zihnî İnkişaflar Oluşturmada Yeterlilik Sorunu
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Uluslararası İslâm ve Din Bilimleri Fakültesi 

Müzakereci:
Prof. Dr. Yunus APAYDIN
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Serbest Müzakere


ARA 15.30-16.00 (Çay)
 
06 Mayıs 2016 Cuma

II. OTURUM
Saat: 16.00 – 17.30

GELENEKSEL ve MODERNİST İSLÂM YORUMLARI

Başkan: Prof. Dr. Bedreddin ÇETİNER
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

3. Tebliğ: Kur’ân ve Meal Merkezli Din Anlayışı 
Prof. Dr. Sait ŞİMŞEK
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Müzakereci:
Prof. Dr. Fethi Ahmet POLAT
Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü

* * *
4. Tebliğ: İslâm Yorumlarında Hz. Peygamber’in ve Sünnetin Yeri 
Prof. Dr. Fikret KARAPINAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Müzakereci:
Prof. Dr. Muhittin UYSAL 
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Serbest Müzakere

ARA 17.30-18.00 (Çay)
 
06 Mayıs 2016 Cuma

III. OTURUM
Saat: 18.00 – 19.30

GELENEKSEL ve MODERNİST/YENİLİKÇİ YORUMLARIN TOPLUMSAL KARŞILIĞI

Başkan: Prof. Dr. Süleyman TOPRAK
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

5. Tebliğ: Geleneğin Dogmalaştırılması Ya Da Salt Hüküm Merkezli Din Anlayışı: Dışlayıcı Yaklaşım
Doç. Dr. Doğan KAPLAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Müzakereci:
Prof. Dr. Hulusi ARSLAN
İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

6. Tebliğ: Yorumun Çeşitlendirilmesi Ya Da Hikmet Merkezli Din Anlayışı: Kapsayıcı Yaklaşım
Prof. Dr. Tevfik YÜCEDOĞRU
Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Müzakereci:
Prof. Dr. Sıddık KORKMAZ
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


Serbest Müzakere

 


07 Mayıs 2016 Cumartesi

IV. OTURUM
Saat: 09.30 – 11.00

BİREYSELLEŞME ve POPÜLER KÜLTÜRÜN TOPLUMSAL KARŞILIĞI

Başkan: Prof. Dr. Hayri ERTEN
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

7. Tebliğ: Bireyselleşme ve Günümüz İslâm Yorumları Üzerine Etkisi
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Müzakereci:
Doç. Dr. Erdal BAYKAN
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

8. Tebliğ: Popüler Kültür ve İslâm Yorumları Üzerine Etkisi (Kültür Endüstrisine Hizmet Eden İslâm Yorumları Üzerine / İslâmî Sosyete, Tatiller, Mekânlar Vs. ) 
Dr. Necdet SUBAŞI
DİB Strateji Geliştirme Başkanlığı Başkanı

Müzakereci:
Prof. Dr. Celalettin ÇELİK
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 Serbest Müzakere

ARA 11.00 – 11.15 (Çay)


07 Mayıs 2016 Cumartesi


V. OTURUM
Saat: 11.15 – 12.30

GELENEK ve MODERNİZM ARASINDA DİN DİLİ ve YORUMLARI

Başkan: Prof. Dr. Ahmet ÖNKAL
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

9. Tebliğ: İnsanlara Ulaşacak Bir Din Dilinin İnşası Nasıl Sağlanabilir? 
Prof. Dr. Burhanettin TATAR
19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Müzakereci:
Prof. Dr. İlhami GÜLER
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

10. Tebliğ: Dinin İnsana Ulaşmasında Sanat, Edebiyat ve Mûsiki Hangi Çerçevede Kullanılabilir? 
Prof. Dr. Bilal KUŞPINAR
Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı

Müzakereci:
Prof. Dr. Bilal KEMİKLİ
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


 Serbest Müzakere

ARA 12.30-14.00 (Yemek)


07 Mayıs 2016 Cumartesi


VI. OTURUM
Saat: 14.00 – 15.30

MODERN BİR KURUM OLARAK İLAHİYAT FAKÜLTELERİNİN İSLÂM YORUMLARINDAKİ ROLÜ

Başkan: Prof. Dr. Abdullah ÖZBEK
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

11. Tebliğ: İlahiyat Fakültelerinde Üretilen Dinî Bilginin Niteliği ve Bilgi Üretenlere Duyulan Güven ve İtibar Sorunu
Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ
Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Müzakereci:
Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

12. Tebliğ: İlahiyat Fakültelerinin Çağdaş Dinî Sorunlara Çözüm Üretmedeki Yeterlilik Sorunu
Prof. Dr. Yunus APAYDIN
Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Müzakereci:
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 

 Serbest Müzakere


ARA 15.30 – 16.00 (Çay)

07 Mayıs 2016 Cumartesi


DEĞERLENDİRME OTURUMU
16.00–17.00

Başkan: Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Mahmut KAYA
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Zeki AYDIN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Prof. Mehmet AKGÜL
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi


KAPANIŞ
 

© copyright 2013 -