KONGRE KONULARI

  • İslam Öncesi Dönemde Zaman Kavramı ve Algısı
  • Kur’an’da Zaman Kavramı
  • Hadislerde Zaman Kavramı
  • İslam Düşüncesinde Zaman Kavramı
  • İslam Tarihinde Zaman Kavramı
  • İslam Kurumlarında Zaman Kavramı
  • Müspet Bilimlerde Zaman Kavramı
  • Sosyal ve Beşerî Bilimlerde Zaman Kavramı
  • Sağlık Bilimlerinde Zaman Kavramı
Design by Bahri Ünver © GSF- Bilgi İşlem