BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

  • Bildiri özeti metni, Türkçe ve İngilizce olmak üzere en az 200 en fazla 500 sözcükten oluşmalı; bildirinin konusunu, amacını, yöntemini ulaşılan/ulaşılması beklenen temel bulguları ve sonuçlarını kapsamalıdır. Ayrıca, en az 3 en fazla 5 anahtar kelimeye özet metin altında yer verilmelidir.

  • Bildiri özetlerinde başlık, yazar adları, özet metni ve anahtar kelimeler Times New Roman 12, yazarlara ilişkin bilgiler Times New Roman 10, başlık ve yazar adları sayfada ortalanmış, özet metni ve anahtar kelimeler her iki tarafa yaslanmış olmalıdır.

  • Kaynakça: Metin devamına gelecek şekilde / İki yana yaslı / Times New Roman / 12 punto / 1,5 satır olarak

  • Referans sistemi de: Bildiri tam metinleri, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır.

NOT: Bildiri Özeti göndermek için  IKAS 2020 Kayıt formu ile birlikte  hazır şablona göre

 ikas@erbakan.edu.tr  e-mail adresine gönderebilirler.

 

TAM METİN YAZIM KURALLARI

Yazım Kuralları olarak KONYA SANAT DERGİSİ yazım kuralları geçerli olacaktır. Dergide belirtilen yazım kuralları web sitesine girilecektir.

  • Sempozyum dili Türkçe ve İngilizcedir.

  • Tam metin kitabı online olarak yayımlanacaktır. Sempozyuma gönderilen bildiriler daha önce başka bir yerde sunulmamış ve yayımlanmamış olmalıdır. Bu hususta tüm sorumluluk yazarlara aittir.

  • Bildiri; yazı metni, tablo, şekil, grafik, harita, kaynaklar ve ekler ile birlikte en çok 15 sayfa olmalıdır.

  • Tam metin bildiriler için sayfamızda yer alan Tam Metin Bildiri Şablonu kullanılmalıdır. Sempozyum web sitesinden ulaşılabilecektir.

  • Bildiri metni Microsoft Word 2003 veya üzeri sürümlerde hazırlanmalıdır. 

  • Türkçe bildirilerde Türkçe ve İngilizce özet yazılmalıdır. İngilizce bildiriler için Türkçe özet talep edilecektir.

 

​NOT: Tam metin göndermek isteyenlerin; 

Ad Soyad:

Orcid Numarası:

Kurum-Kuruluş Adı:

Yukarıdaki bilgileri içerir şekilde metinlerini aşağıdaki e-mail adresine göndermesi rica olunur.

e-mail: ikas@erbakan.edu.tr.

 

APA stili hakkında daha fazla bilgi için lütfen şu web sayfalarını ziyaret edin: 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/sample-papers

© copyright 2020 - GSF