Amaç ve Kapsam

I. Uluslararası Konya Sanat Sempozyumu’nda akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlanması, iletişim ve sanat alanlarıyla ilgili deneyimlerin, kuramsal ve uygulamalı bilgilerin paylaşılması ve güzel sanatlar ve iletişim bilimleri alanındaki güncel konuların tartışılması hedeflenmektedir. Sempozyum ulusal ve uluslararası düzeyde Güzel Sanatlar ve İletişim Bilimleri alanında çalışmakta olan akademisyenlerin katılımlarına açıktır.

   

Sempozyum Teması

 

Sempozyum teması "Sanatta İletişim"dir. 

 

     Ana Konular

 • Sanat ve İletişim
 • Medya ve Sanat
 • Sanat Eğitimi
 • Sanat ve Göç
 • Sinema ve Televizyon
 • İç Mimari ve Çevre Tasarımı
 • Resim
 • Heykel
 • Seramik Teknolojisi
 • Seramik
 • Grafik İletişim
 • Geleneksel Sanatlar
 • Göstergebilim
 • Reklam Tasarımı

 

 

© copyright 2020 - GSF