PROGRAM

8:30 - 9:30

Açılış (Kahvaltı ve Tanışma)

9:30 - 10:15

Açılış konuşmaları

Prof. Dr. Figen Güney

Prof. Dr. Haşmet Hanağası

Avni Özkaya

Mehmet Hançerli

Prof. Dr. Muzaffer Şeker

Prof. Dr. Cem Zorlu

10:15 - 10:25

Demans nedir? Alzheimer hastalığı nedir?

Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu

10:25 - 10:35

Gündüz yaşam evlerinde verilmesi gereken hizmetler

Prof. Dr. Figen Güney

10:35 -10:50

Alzheimer hasta yakınları: Ne fayda buldum?

10:50 - 11:15

Kahve Molası

11:15 - 12:30

I. Oturum

GYE kimlere hizmet vermeli, ne tür hizmetler verilmeli?

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Figen Güney

Raportör: Uzm. Dr. Berna Erayman

12:30 - 13:30

Öğle Yemeği

14:00 - 15:00

II. Oturum

GYE mimari, personel ve rehabilitasyon hizmet tanım ve standartları

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Nil Tekin 

Raportör: Dr. Öğr. Üyesi Rukiye Konuk Er

15:00 - 15:30

Kahve Molası

15:30 - 16:30

Beyin fırtınası 3

GYE ücretlendirme, akreditasyon ve denetleme kriterlerinin belirlenmesi

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Demet Özbabalık  

Raportör: Dr. Deniz Günaydın

16:30 - 17:00

Sonuç bildirgesinin oluşturulması (Raportör sunumları)

17:00

KAPANIŞ

 

© copyright 2013 -