Türkiye’de yaşlı nüfus hızla artmaktadır. Halen %8,5 olan 65 yaş üstü nüfus 2050’lerde % 15-17 oranına yükselecektir. Yaş, demans hastalıklarının ön önemli risk faktörüdür. Tüm demansların nüfusun yaşlanmasına bağlı olarak hızla artacağı ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bildirilmektedir.

Demansı olan ve Alzheimer hastalığı tanısı olan bireylerin ve ailelerinin yaşam kalitesinin artırılması, bilgilendirilmeleri, hasta ailelerinde tükenmenin önlenmesi, hastalara rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması ve evde bakım hizmetlerinin desteklenmesi ve hedefe yönelik hale getirilmesi için Gündüz Yaşam Evleri (GYE) dünyanın her yerinde doğru çözüm olarak ortaya konmuştur.

Ülkemizde sayısı giderek artacak olan hastalara yönelik GYE’lerin  konum ve hizmetlerinin doğru standartlara kavuşması ve uygun rehabilitasyon için asgari şartların ortaya konması için yönetmeliklerde gereken revizyonların tartışılması amacıyla bu çalıştay düzenlenmiştir.

© copyright 2013 -