Uluslararası Aşçı Dede Ateşbâz-ı Veli Sempozyumu

17 - 19 Eylül 2020 tarihinde Konya’da 1. Uluslararası Aşçı Dede Ateşbaz-ı Veli Sempozyumu gerçekleştireceğiz.

Duyuru!

*Pandemi nedeniyle sempozyumumuz ONLINE olarak gercekleştirilecektir.

*Bildiri gönderim tarihleri GÜNCELLENMİŞTİR.


  • Sempozyumda katılım ücreti talep edilmemektedir.
  • Tüm özetler ve tam metinler hakem sürecinden geçirilecektir. Bilim kurulunun onayını alamayan bildiri özetleri programa dâhil edilmeyecektir.
  • En iyi bildiri ödülleri ödül komitesinin değerlendirmesi sonucu ilk 3’e giren çalışma sahiplerine verilecektir. Tüm kabul edilen bildiriler otomatik olarak en iyi bildiri ödülüne aday statüsünde değerlendirilecektir. Lisansüstü öğrenciler ayrı bir kategoride değerlendirilecektir (bildiri özeti ve öğrenci olduğunu gösterir belge bildiri gönderimi esnasında gönderilmelidir).
  • Özetler dijital ortamda sempozyum sayfasında yayınlanacaktır.
  • Sempozyum sonrasında dileyen bilim insanlarının tam metin bildirileri, sempozyumdan bağımsız uluslararası yayınevi tarafından kitap bölümü olarak ücretsiz yayınlanabilecektir. (Ayrıca tam metin bildiri kitapçığı yayınlanmayacaktır.)
  • Sempozyum, YÖK tarafından belirlenmiş uluslararası etkinlik ölçütlerine uygun olarak gerçekleşecektir. 12 farklı ülkeden davetli konuşmacının yanında ülkemizin saygın akademisyenleri de davet edilmiştir.
  • Sempozyumda Türkçe ve İngilizce sunumlar yapılabilecektir.

© copyright 2013 -